Darmowa dostawa od 200 zł na wszystkie produkty! Darmowa dostawa wszystkich torebek z kodem DOSTAWA22Zwroty, reklamacje

Zwroty

W przypadku wystąpienia wady fizycznej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres e-mail MAIL lub pocztą tradycyjną na adres ul. ADRES, wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.

W związku wykrytą wadą można żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy – w przypadku wady istotnej.

Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Wzór Reklamacji do pobrania tutaj.

Reklamacje

1. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty przygotowane indywidualnie pod zamówienie Klienta wykonane na specjalne zamówienie.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres e-mail uniquekidsuk@gmail.com przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

3. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4.Zwrot towaru następuje na adres: ul. Zabratówka 38C, 36-017 Zabratówka.

5.Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Klient zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie, chyba, że Klient wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

6. Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania tutaj.